Terug naar Planologie en beleid

Bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III

Nieuw bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III

Op 20 juni 2013 heeft de deelraad van Amsterdam Noord het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III goedgekeurd en is het plan in werking getreden. Tot 25 september was er overigens nog gelegenheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Het bestemmingsplan heeft verschillende stadia doorlopen: eerst een voorontwerp, daarna een concept-plan en nu dus een definitief plan. In al deze verschillende fasen heeft de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Dit heeft geleid tot een aantal door ons gewenste veranderingen in het plan.  Zo is goed aangegeven dat de Wilmkebreekpolder en de Kadoelerbreek een onderdeel vormen van het provinciaal monument ‘de Waterlandse Zeedijk’ (waardoor er in de polder niets mag veranderen zonder toetsing van de provincie N-Holland aan de monumentenregels), wordt erkend dat de polder een belangrijk weidevogelgebied is (waardoor geen fiets- of wandelpaden mogen worden aangelegd want dit zou tot verstoring van de broedvogels leiden), en mogen er ook geen recreatieve voorzieningen in de polder komen of een stadsdeelboerderij worden ingericht. Het bestuur van de vereniging is zeer blij met het behaalde resultaat. Op de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober j.l. is verteld hoe de inspraak is verlopen. U kunt de betreffende powerpoint presentatie inzien door op onderstaande link te klikken:

ALV-9okt13-powerpoint

 

De zienswijze van de vereniging van 2 april 2013 op het ontwerp-bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III is in te zien door te klikken op de navolgende link:

Wilmkebreek met maten

Wilmkebreek

zienswijze

Onze inspraakreactie van 30 november 2012 op het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III kan worden bekeken door op navolgende link te klikken:

Inspraakreactie

Vliegende grutto

Grutto alarm

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/planologie-en-beleid-2/bestemmingsplan/