Planologie en beleid

Kaart 1616

Kaart 1616 en een stukje Google maps

De Wilmkebreekpolder is eigendom van belegger en projectontwikkelaar (AMVEST).
Oorspronkelijk was de polder van een boer, wiens boerderij halverwege de Wilmkebreek aan de Kadoelenweg ligt.

Het stadsdeel heeft geprobeerd de Wilmkebreek te kopen, maar is overboden door verzekeringsmaatschappij Aegon, die het overgedaan heeft aan dochteronderneming AMVEST.
In zijn 400 jarig bestaan heeft de Wilmkebreek tot nu toe alle plannenmakerij doorstaan. Omwonenden hebben daar een actieve rol in gespeeld. Het mooiste zou zijn als de Wilmkebreekpolder onder beheer zou komen van Natuurmonumenten, die onlangs met de AMVEST om tafel heeft gezeten. Tot nu toe is de AMVEST niet genegen om zijn winst te laten lopen en is Natuurmonumenten niet in staat het gevraagde bedrag op te brengen.

De vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een werkgroep Planologie en Beleid ingesteld  die tot doel heeft op de hoogte te blijven van alle beleidsplannen die ten aanzien van de Wilmkebreekpolder gemaakt worden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/planologie-en-beleid-2/

Watersnip

Nota Groen Amsterdam Noord 2010 tot 2014

Met alle bouwnijverheid die is losgebarsten in Amsterdam-Noord vragen we ons wel eens af of dit het einde is van “Landelijk Noord.” Maar een positief punt is dat in het rapport “Nota Groen Amsterdam Noord 2010 tot 2014 “ de Wilmkbreekpolder tot de hoofdgroenstructuur behoort.

> Groenste stadsdeel Uit het rapport: Amsterdam-Noord stelt zich tot …

Bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III

Nieuw bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III

Op 20 juni 2013 heeft de deelraad van Amsterdam Noord het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III goedgekeurd en is het plan in werking getreden. Tot 25 september was er overigens nog gelegenheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Het bestemmingsplan heeft verschillende stadia doorlopen: eerst …

Landsmeerderdijk (Kadoelendijk)

De Landsmeerderdijk naast de Wilmkebreekpolder maakt deel uit van de Waterlandse Zeedijk, de oude zeedijk ten noorden van het IJ tot aan Marken. In 2001 heeft de provincie Noord-Holland de status van provinciaal monument verleend aan de Waterlandse Zeedijk. Ook de vroegere doorbraakgebieden, zoals de Wilmkebreek, de Kadoelerbreek en de Buiksloterbreek, hebben de status …