Waarnemingen

De Wilmkebreekpolder zindert het van het leven, behalve de  koeien en de schapen die Boer Harry er laat grazen zijn er veel vogels die hier broeden en/of fourageren.Leonie van Oldenmark web (3)

Thijs Knol, weidevogelwachter en veldbioloog is regelmatig ’s nachts in de weer met een lamp en een laken om nachtvlinders te tellen. Hij heeft al meer dan 450 soorten geteld! Ook schrijft hij prachtige natuurrapporten over de vogels en de flora en fauna in de Wilmkebreek, die U kunt downloaden bij menu item Rapporten.

Actinotia polyodon, Gevlamde Uil 2013_07_31

Actinotia polyodon, Gevlamde Uil 2013_07_31

De natuurcommissie van de Vereniging houdt de vinger aan de pols bij alle andere instanties die zich met natuur en natuurbeheer bezig houden en behalve het tellen van alles wat er in de polder voorkomt, zinnen zij op manieren om de soortenrijkdom van alles wat er groeit en bloeit en daarmee de insecten en de vogels te doen toenemen.

Onder dit menu vallen algemene verhalen over wat er zo kwettert, groeit en rondvliegt in de polder. Bij catalogus vindt U een opsomming van  actuele soorten van van alles op alfabetische volgorde. Helaas worden de plaatjes niet weergegeven op de eerste pagina van de soort, maar als U op het plaatje klikt ziet U wel de vergroting. Nogmaals helaas werkt dit niet bij alle browsers hetzelfde. Onder Internet Exlorer werkt het wel.

Omdat we werken met vrijwilligers gaat alles wat langzaam. Maar dat is niet anders.

Gruttojong gepakt door ekster mini (4)

Opgewonden Grutto ouders als een jong wordt gepakt door een ekster 2010