Terug naar Flora en Fauna

Insecten en spinnen

Zespotigen in en om de Wilmkebreekpolder

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is sinds 2010 actief. Een van de doelstellingen van deze commissie is om de natuurwaarde van de polder te verhogen en dat is ook gelukt. Door ondersteuning van het agrarisch natuurbeheer en bescherming van de weidevogels is de natuurwaarde in de afgelopen jaren gestegen van 2 naar 3 (op een schaal 1 – 5; deze schaal wordt door de gemeente Amsterdam gehanteerd). De natuurwaarde zou verder kunnen stijgen wanneer zich meer beschermde soorten (flora en fauna, beschermd door de Wet Natuurbescherming ) gaan vestigen in de polder.

Insectentuin

Dit gegeven was voor Henk van Alst, lid van de Commissie Natuur, aanleiding om te kijken welke insectensoorten er eigenlijk in en om de Wilmkebreekpolder leven en om na te gaan of daar bedreigde soorten tussen zitten. Immers, Duits onderzoek liet in oktober 2017 zien dat het aantal insecten tussen 1989 en 2016 met zo’n 75% is afgenomen. Het lijkt dat vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verlies van geschikte leefgebieden daarvoor verantwoordelijk zijn.

Om praktische redenen heeft Henk er voor zijn onderzoek naar insecten voor gekozen om alleen zijn eigen tuin aan een grondige en langdurige inventarisatie te onderwerpen; deze tuin grenst direct aan de polder. Het lijkt wellicht een onbegonnen werk om alle voorkomende insectensoorten te inventariseren, juist omdat er zoveel soorten zijn, insecten zo op elkaar kunnen lijken en soms moeilijk te determineren zijn, maar Henk heeft toch een poging gedaan om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de insecten. Hij is geïnteresseerd in alles wat groeit en bloeit (hij is ooit ecologisch analist geweest) en is vooral ook nieuwsgierig naar de levenswijze en de onderlinge relaties tussen de verschillende soorten flora en fauna. In het bijgaande rapport Insectentuin, dat vrij kan worden gedownload, worden de resultaten van zijn onderzoek gepresenteerd. Alle waarnemingen zijn gedaan in 2019. In het rapport zijn ook de waarnemingen opgenomen van de aquatische inventarisatie, die op 21 juni in de sloten van de polder is uitgevoerd door de Commissie Natuur. Volg Henk’s blog “De insectentuin” op deze site.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/flora-en-fauna__trashed/insectentuin/