Het bestuur

Bestuur vereniging 2010

Bestuur vereniging 2010

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder wordt gekozen door de leden en bestaat uit de volgende personen:

Teo Wams: voorzitter 

Elles van der Helm: penningmeester

Pauline Luijnenburg-Kroes: secretaris

Tom Jongeling: bestuurslid – Commissie Natuur

Nynke de Vries: bestuurslid – Commissie Natuur

De Commissie Natuur heeft een eigen e-mailadres: natuur@wilmkebreek.nl