Plannen voor het Kiekensterrein

Er is een plan voor nieuwbouwwoningen op het Kiekens-terrein aan de Kadoelenweg.

Hurks vastgoedontwikkeling organiseert een informatiebijeenkomst over de aanpak van de bodemverontreiniging, het stedenbouwkundig plan, het ontwerp van de woningen en de tijdsplanning. Medewerkers van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord zullen ook aanwezig zijn.

De plannen zijn voorlopig en kunnen nog aangepast worden. Hopelijk . . . → Lees verder: Plannen voor het Kiekensterrein

ALV: Nieuw bestemmingsplan

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder van j.l. 9 okt. is ingegaan op het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III en wat dit plan betekent voor de Wilmkebreekpolder. Onze inspraak heeft veel opgeleverd. Zie de powerpoint presentatie ALV9okt13.pdf

Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Beste buurtbewoner,

Het conceptbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III heeft tot begin april van dit jaar ter inzage gelegen. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft bij dit conceptplan een zienswijze ingediend (zie zienswijze onder kopje De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan). Volgens de planning zal het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord het conceptplan en de binnengekomen zienswijzen op 14 mei bespreken. . . . → Lees verder: Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Website nieuws

We zijn bezig met de website. Hij is inmiddels overgezet op een nieuwe server en een stuk sneller. Omdat het nog niet erg vlot met de nieuwsbrief, hebben we een klein envelopje boven rechts gezet, je kunt hier je email adres ingeven, dan ontvang je automatisch een email telkens als er een nieuw bericht op . . . → Lees verder: Website nieuws

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan

De vereniging heeft een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ingediend bij het stadsdeel Amsterdam-Noord. Ga naar Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan en klik op de link ”zienswijze” om de zienswijze in te zien.

Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt vanaf 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie ‘Vergunningen’ van stadsdeel Noord. Een kopie is ook op deze website te vinden onder /De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld na verwerking van de inspraakreacties die bij het eerdere voorontwerp zijn ingebracht.

Het bestuur heeft geconstateerd dat met . . . → Lees verder: Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Inspraakreactie verstuurd …

Na de ledenvergadering van 28 nov. j.l. is het concept van de inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III aangepast. De volledige tekst van de inspraakreactie is te vinden onder: Wilmkebreekpolder – Bestemmingsplan. De inspraakreactie is inmiddels verstuurd.

Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage … lees verder

Beste Wilmkebreek-leden, Op donderdag 25 oktober 2012 is het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III gepubliceerd. Het betreft een voorontwerp, wat betekent dat iedereen – dus wij als vereniging zeker – commentaar kan leveren, vragen mag stellen en een verzoek indienen om zaken aan te passen. Dit zogenaamde inspreken kan schriftelijk en mondeling op een door . . . → Lees verder: Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage … lees verder

algemene ledenvergadering juli 2012

Op de ledenvergadering heeft de commissie natuur een presentatie gegeven. Deze presentatie is hier te bekijken.

Wilmkebreek geschiedenisboekje opnieuw beschikbaar.

Download hier het geschiedenisboekje over de Wilmkebreek , dat is samengesteld en aangevuld door Henk Heubers op basis van het oorspronkelijke boekje van D.H. de Goede.

Onderaan pagina geschiedenis kunt u dit boekje ook als PDF downloaden van google docs.