Categorie: Natuurcommissie

Bericht van HHNK over dijkversterking

Voor degenen die geen mail van Thomas Rus van HHNK hebben ontvangen: zie hieronder.

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hoop ik dat mijn mail u in goede gezondheid treft. U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden heeft aangegeven graag op de hoogte te blijven van het project Dijkversterking Noordzeekanaal.

De coronamaatregelen vragen een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/05/bericht-van-hhnk-over-dijkversterking/

Hoogwater en laagwater in de polder

De waterstand in de polder wordt op peil gehouden door het toelaten en het wegpompen van water te regelen. In de polder zijn er duikers in de dammetjes van de hoofdsloot en dwarssloten. Onlangs is de duiker in de hoge dijksloot open gezet, dat is te merken aan de nu weer hoge waterstand in de dijksloot. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/04/hoogwater-en-laagwater-in-de-polder/

Broedseizoen begint bijna

Als eerste weidevogels dit jaar zijn de scholeksters terug en ook de bergeenden beginnen al te vechten om hun eigen sloot voor een plekje om te broeden. Binnenkort zullen we onze eigen kieviten, grutto’s en tureluurs horen roepen, die hopelijk weer met succes hun jongen groot gaan brengen in de polder. 

Wij, de commissie natuur …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/02/broedseizoen-begint-bijna/

Winter in de polder

De meeste weidevogels, grutto, tureluur en scholekster zijn vertrokken uit de polder. De boerenzwaluwen hielden het het langst vol. Tot in oktober zagen we er nog een paar op insecten jagen.

De nijlganzen lijken te blijven. Een grote groep grauwe ganzen pendelt tussen onze polder en de weilanden buiten de ring. Een 100-tal krakeenden overwintert hier. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/11/winter-in-de-polder/

HHNK: Inloopavond Kadoelendijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseert op maandag 8 april 2019, van 18:00u – 21:oou, een inloopavond in het Concertgemaal. Op informatieborden zal worden aangegeven welk alternatief voor versterking van de Kadoelendijk (Landsmeerderdijk – Oostzanerdijk tot hoek Appelweg) wordt gekozen als voorkeursalternatief. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in het bebouwde gedeelte van de dijk en …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/03/hhnk-inloopavond-kadoelendijk/

Jaarrapport 2018 is uit!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft het rapport 2018 over de waarnemingen van vogels, waterbeestjes en planten in de polder uitgebracht. Het kan hier worden ingezien en gedownload.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/02/jaarrapport-2018-is-uit/

Weidevogelbeschermers te gast bij de Wilmkebreekpolder

Half november waren de weidevogelbeschermers van Landschap Noord-Holland te gast bij de Wilmkebreekpolder. De co√∂rdinatoren van de verschillende weidevogelgroepen in Noord-Holland kwamen in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd bij elkaar om de resultaten van het beschermingswerk in de provincie te bespreken. Dit jaar werd speciale aandacht besteed aan de Wilmkebreekpolder. De weidevogelbeschermers van de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/12/weidevogelbeschermers-te-gast-bij-de-wilmkebreekpolder/

Inloopavond ‘Versterking Landsmeerderdijk’

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseert op 10 december a.s., tussen 18:00u en 21:00u, een inloopavond in het Concertgemaal. Het onderwerp is de versterking van de Landsmeerderdijk. Op deze avond kunt u zelf bekijken waar HHNK en de gemeente Amsterdam aan werken. De kansrijke alternatieven voor dijkversterking zullen door HHNK worden getoond. En de gemeente …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/12/inloopavond-versterking-landsmeerderdijk/

Bijeenkomst over Landsmeerderdijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) belegt op donderdag 12 juli a.s. een bijeenkomst in het Concertgemaal over de verbetering van de Landsmeerderdijk. De bijeenkomst, van 18:30u – 20:00u, bestaat uit een plenair gedeelte en een gedeelte waarbij in groepjes wordt gediscussieerd. Aanmelding is verplicht, zie ook de bijgevoegde uitnodiging..

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/07/bijeenkomst-over-landsmeerderdijk/

Een schone Landsmeerderdijk

Op het groene talud van de Landsmeerderdijk bij de mooie Wilmkebreekpolder, een weidevogelgebied, ligt veel zwerfvuil. Met een aantal omwonenden willen we dit zwerfvuil inzamelen en afvoeren.

Actiedatum: zaterdag 24 maart 2018

Aanvangstijd: 14:00

Eindtijd:16:00

Verzamelen bij Landsmeerderdijk 67, het huis van Marina

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/03/een-schone-landsmeerderdijk/