Webinar over Insecten & zo en de andere projecten in Amsterdam

Menno Schilthuizen geeft een overzicht van de bijzondere natuur die is aangetroffen bij de projecten in Amsterdam a.s. dinsdag 8 september. Ook het project Insecten&zo in de Wilmkebreekpolder komt aan de orde. Alles in de vorm van een webinar, dus via internet te volgen. Volg de link in de tekst hieronder om je aan te . . . → Lees verder: Webinar over Insecten & zo en de andere projecten in Amsterdam

Bericht van HHNK over dijkversterking

Voor degenen die geen mail van Thomas Rus van HHNK hebben ontvangen: zie hieronder.

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hoop ik dat mijn mail u in goede gezondheid treft. U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden heeft aangegeven graag op de hoogte te blijven van het project Dijkversterking Noordzeekanaal.

De coronamaatregelen vragen een . . . → Lees verder: Bericht van HHNK over dijkversterking

Hoogwater en laagwater in de polder

De waterstand in de polder wordt op peil gehouden door het toelaten en het wegpompen van water te regelen. In de polder zijn er duikers in de dammetjes van de hoofdsloot en dwarssloten. Onlangs is de duiker in de hoge dijksloot open gezet, dat is te merken aan de nu weer hoge waterstand in de dijksloot. . . . → Lees verder: Hoogwater en laagwater in de polder

Broedseizoen begint bijna

Als eerste weidevogels dit jaar zijn de scholeksters terug en ook de bergeenden beginnen al te vechten om hun eigen sloot voor een plekje om te broeden. Binnenkort zullen we onze eigen kieviten, grutto’s en tureluurs horen roepen, die hopelijk weer met succes hun jongen groot gaan brengen in de polder. 

Wij, de commissie natuur . . . → Lees verder: Broedseizoen begint bijna

Het jaarrapport 2019 en een rapport over insecten zijn uit!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft over het afgelopen jaar 2019 een rapport uitgebracht over de flora en fauna in de polder. Daarnaast worden ook andere onderwerpen in het rapport besproken, o.a. de voorgenomen versterking van de Landsmeerderdijk / Oostzanerdijk. Een van de commissieleden heeft een mooi rapport geschreven . . . → Lees verder: Het jaarrapport 2019 en een rapport over insecten zijn uit!

Winter in de polder

De meeste weidevogels, grutto, tureluur en scholekster zijn vertrokken uit de polder. De boerenzwaluwen hielden het het langst vol. Tot in oktober zagen we er nog een paar op insecten jagen.

De nijlganzen lijken te blijven. Een grote groep grauwe ganzen pendelt tussen onze polder en de weilanden buiten de ring. Een 100-tal krakeenden overwintert hier. . . . → Lees verder: Winter in de polder

HHNK: Inloopavond Kadoelendijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseert op maandag 8 april 2019, van 18:00u – 21:oou, een inloopavond in het Concertgemaal. Op informatieborden zal worden aangegeven welk alternatief voor versterking van de Kadoelendijk (Landsmeerderdijk – Oostzanerdijk tot hoek Appelweg) wordt gekozen als voorkeursalternatief. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in het bebouwde gedeelte van de dijk en . . . → Lees verder: HHNK: Inloopavond Kadoelendijk

Schoon talud Landsmeerderdijk

Net als in voorgaande jaren wordt op de landelijke schoonmaakdag (23 maart a.s.) het talud van de Landsmeerderdijk (naast de Wilmkebreekpolder) onderhanden genomen. Start om 14:00u bij Landsmeerderdijk 67. Doe je mee? Aanmelden kan via natuur@wilmkebreek.nl.  Zie ook bijgaande poster Supporter van schoon.

Vossenraster is klaar!

Afgelopen zaterdag is het vossenraster rond de hooilanden gereed gekomen. Precies op tijd, want er zijn inmiddels al flink wat Kieviten, Scholeksters en Tureluurs in de polder. Ook zijn er al weer enkele Grutto’s gezien. Na al die regenbuien van de afgelopen weken zijn de verschillende percelen nog erg nat, maar de Kieviten zijn op . . . → Lees verder: Vossenraster is klaar!

Weidevogelbescherming in de polder

De Commissie Natuur en een paar extra vrijwilligers gaan de weidevogels in de polder weer beschermen. We beginnen net als in de voorafgaande jaren weer met de aanleg van het vossenraster: schrikdraad rond de hooilanden. In de hooilanden worden elk jaar de meeste nesten van kieviten, grutto’s en tureluurs gemaakt. Met boer Harry hebben we . . . → Lees verder: Weidevogelbescherming in de polder