Ledenvergadering 2015 woensdag 23 september

De volgende ledenvergadering is woensdag 23 sept 20.00 uur. Ontvangst is om 19.45 uur met koffie en thee.

Locatie: Clubhuis van Tuingroep De Bongerd, Kadoelenpad 21,1035 NW Amsterdam

Notulen ledenvergadering okt. 2014

De notulen van de ledenvergadering van 15 okt 2014 zijn nu te lezen op:

Notulen ALV 15 okt 2014

Inspraak bestemmingsplan

Afgelopen donderdag 6 juni is het concept bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III behandeld in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De Vereniging heeft naar voren gebracht dat de polder een door de provincie aangewezen weidevogelgebied is (in de beantwoording van de zienswijzen had de gemeente eerder nog gezegd dat de polder geen weidevogelgebied was). Wethouder Kees Diepeveen heeft op . . . → Lees verder: Inspraak bestemmingsplan

Behandeling bestemmingsplan in Commissie Ruimtelijke Ordening op 5 juni a.s.

Het ontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III wordt a.s. woensdag 5 juni ’s avonds (vanaf 19:00u) besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening (in het stadsdeelkantoor). Door personen die een zienswijze hebben ingediend kan deze avond een toelichting worden gegeven. Het bestuur van de Vereniging zal op deze avond een toelichting geven op de ingebrachte zienswijze t.a.v. wandelpaden, . . . → Lees verder: Behandeling bestemmingsplan in Commissie Ruimtelijke Ordening op 5 juni a.s.

Geen wandelpaden door de Wilmkebreek

Kievit’s jong

 

Naar aanleiding van de huidige pogingen van het bestuur van de vereniging om geen wandelpaden en recreatieboerderijen in de polder toe te staan en de pogingen van Amvest om dat wel te doen het volgende: Gisteren door het Twiske gefietst in de veronderstelling dat het daar wel zou wemelen van . . . → Lees verder: Geen wandelpaden door de Wilmkebreek

Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Beste buurtbewoner,

Het conceptbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III heeft tot begin april van dit jaar ter inzage gelegen. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft bij dit conceptplan een zienswijze ingediend (zie zienswijze onder kopje De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan). Volgens de planning zal het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord het conceptplan en de binnengekomen zienswijzen op 14 mei bespreken. . . . → Lees verder: Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan

De vereniging heeft een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ingediend bij het stadsdeel Amsterdam-Noord. Ga naar Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan en klik op de link ”zienswijze” om de zienswijze in te zien.

Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt vanaf 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie ‘Vergunningen’ van stadsdeel Noord. Een kopie is ook op deze website te vinden onder /De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld na verwerking van de inspraakreacties die bij het eerdere voorontwerp zijn ingebracht.

Het bestuur heeft geconstateerd dat met . . . → Lees verder: Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Inspraakreactie verstuurd …

Na de ledenvergadering van 28 nov. j.l. is het concept van de inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III aangepast. De volledige tekst van de inspraakreactie is te vinden onder: Wilmkebreekpolder – Bestemmingsplan. De inspraakreactie is inmiddels verstuurd.

Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage … lees verder

Beste Wilmkebreek-leden, Op donderdag 25 oktober 2012 is het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III gepubliceerd. Het betreft een voorontwerp, wat betekent dat iedereen – dus wij als vereniging zeker – commentaar kan leveren, vragen mag stellen en een verzoek indienen om zaken aan te passen. Dit zogenaamde inspreken kan schriftelijk en mondeling op een door . . . → Lees verder: Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage … lees verder