Referendum over Hoofdgroenstructuur

De gemeenteraad van Amsterdam wil de bestaande hoofdgroenstructuur gaan vernieuwen en actualiseren. In de nieuwe hoofdgroenstructuur wordt een ander systeem van groentypes-waarden-functies gehanteerd en een ander beschermingsregime. In delen van de hoofdgroenstructuur die samenvallen met zogenaamde ontwikkelingsgebieden in de stad, zullen veranderingen in de hoofdgroenstructuur gemakkelijker, maar wel onder voorwaarden, doorgevoerd kunnen worden. De Wilmkebreekpolder maakt ook deel uit van de hoofdgroenstructuur, maar is geen ontwikkelingsgebied. De polder krijgt het predicaat ‘stadsnatuurgebied’ hetgeen inhoudt dat natuur de belangrijkste ontwikkelwaarde is. Dit alles wordt beschreven in het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ van de gemeente. Op onze website wilmkebreek.nl is nadere informatie te vinden.

Tal van verontruste Amsterdammers en organisaties vrezen dat de hoofdgroenstructuur met de nieuwe plannen te weinig bescherming geniet. Er wordt daarom in een petitie aan de gemeenteraad gevraagd om een referendum over de nieuwe groenplannen te houden. Deze petitie dient voor vrijdag 20 januari, 13:00u, bij de gemeente te zijn ingediend.

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder deelt de bezorgdheid. U kunt als individueel persoon meedoen aan de petitie. Klik daartoe op onderstaande link en vul uw gegevens in (voor 20 januari, 13:00u).

Groene revolutie Amsterdam

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/01/referendum-over-hoofdgroenstructuur/