Vogeltellingen in de polder

De dagen worden geleidelijk langer en wanneer de zon zich laat zien krijgen vele vogels het voorjaar in de kop. Over niet al te lange tijd komen ook de weidevogels weer terug om te gaan broeden. Net als in voorgaande jaren gaan we een schrikdraadraster plaatsen rond de hooilanden. We doen dit om de vos en de huiskat weg te houden van de daar broedende vogels. Begin maart, maar uiterlijk half maart, moet het raster klaar zijn want de eerste eieren worden al in de 3e week van maart gelegd. De nesten buiten de afrastering zijn onbeschermd. Het helpt al heel veel wanneer u, wanneer u een huiskat hebt, deze zoveel mogelijk binnen houdt, vooral ’s nachts.

We hebben inmiddels een eerste telling gedaan van de nu in de polder verblijvende vogels. De resultaten kunt u hier inzien.

De Commissie Natuur van de vereniging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/01/vogeltellingen-in-de-polder/