Algemene ledenvergadering gepland voor 6 april a.s.

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering is gepland voor 6 april a.s., 20:00u, in het clubhuis van volkstuincomplex De Bongerd, Kadoelenpad 21, 1035 NW Amsterdam. Inloop vanaf 19:45u. In verband met alle ontwikkelingen rond de corona-virus-epidemie zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn om de vergadering te verplaatsen naar een latere datum. Houd u daarom de berichtjes van de vereniging in de gaten!

De agenda ziet er als vooralsnog als volgt uit:

  1. Welkom door voorzitter Nicole Bakker
  2. Verslag ALV 15 april 2019 (zie website)
  3. Presentatie penningmeester: verslag 2019, begroting 2020
  4. Verslag kascommissie over jaarrekening 2019
  5. Samenstelling bestuur
  6. Presentatie: versterking Landsmeerderdijk en verkeer (Tom Jongeling)
  7. Commissie Natuur: Jaarverslag Predatoren / tellingen voor de nieuwe Amsterdamse vogelatlas: Nynke de Vries
  8. Commissie Natuur: Natuurwaarden en Onderzoek Insecten: Henk van Alst
  9. Rondvraag en sluiting (om ca. 22:00u)

Graag tot ziens op de ledenvergadering!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/03/algemene-ledenvergadering/