Winter in de polder

De meeste weidevogels, grutto, tureluur en scholekster zijn vertrokken uit de polder. De boerenzwaluwen hielden het het langst vol. Tot in oktober zagen we er nog een paar op insecten jagen.

De nijlganzen lijken te blijven. Een grote groep grauwe ganzen pendelt tussen onze polder en de weilanden buiten de ring. Een 100-tal krakeenden overwintert hier. Regelmatig is er een groep van zo’n 60 kieviten – zijn het onze kieviten? – aan het foerageren.

Nu is het ook tijd voor speciale winterbezoekers: een groepje wintertalingen, een groepje watersnippen, soms een paar smienten houden wel van de waterrijke polder. Het wachten is nog op de buizerd, die ’s winters vanaf een paaltje op de vogels en muizen en mollen (?) jaagt.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/11/winter-in-de-polder/