De weidevogels zijn weer aan het broeden!

De afgelopen weken zijn veel weidevogels teruggekomen van hun zuidelijke verblijfplaatsen. De kievit is inmiddels op volle sterkte aanwezig; de vele broedpaartjes hebben al op 40 (!) plaatsen, verspreid door de gehele polder, een nest gemaakt. Ook de grutto, de tureluur en de scholekster zijn weer terug en maken aanstalten om te gaan broeden. Verder zijn er meerkoeten, waterhoenen, verschillende soorten eenden, en ganzen die aan de voortplanting gaan beginnen. Een beschrijving van de observaties van de afgelopen weken is te lezen in bijgevoegd overzicht. Met zoveel broedende vogels is het erg belangrijk dat de rust niet wordt verstoord. Daarom de dringende vraag aan alle buurtbewoners: willen jullie alstublieft niet de polder ingaan en ook de huiskatten uit de polder houden?

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/04/de-weidevogels-zijn-weer-aan-het-broeden/