7 april bijeenkomst over Weidevogels

Uitnodiging

Studiemiddag weidevogels Noord-Holland op 7 april

Beste genodigde,

Graag nodigt het Kenniscentrum Weidevogels[1] u uit voor de studiemiddag
weidevogels op donderdagmiddag 7 april om 13.00 uur in zalencentrum “De
Rijper Eilanden”, Zuiddijk 2a, De Rijp (langs de N244).

Weidevogels staan in de belangstelling en er wordt op veel verschillende
manieren gewerkt om ze beter te beschermen en te beheren. Daarom organiseert
het Kenniscentrum Weidevogels deze studiemiddag.

De meest recente gegevens over de verspreiding, aantallen en trends van de
Boerenlandvogels worden aan u gepresenteerd.

De middag is bedoeld voor beheerders, agrariërs, beleidsmakers,
veldmedewerkers en vrijwilligers van de (agrarische) natuur in
Noord-Holland.

Tijdens de studiemiddag zullen verschillende aspecten van weidevogelbeheer
aan de orde komen en wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken van
een aantal lopende onderzoeken en projecten. Zie hierbij programma,
sprekers en de onderwerpen.

Aanmelden hoeft niet, u bent gewoon van harte welkom!

We hopen op een leerzame en inspirerende middag! Graag tot ziens op 7 april.

Namens het Kenniscentrum Weidevogels,

Stijn van Bellegh

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie/thee

13.15 uur Opening door de dagvoorzitter

Dhr. Jan Kuiper (Landschap Noord-Holland)

13.20 uur Stand van zaken Boerenlandvogels, n.a.v. broedvogelatlas NH

Dhr. Kees Scharringa (Landschap Noord-Holland)

13.40 uur Vernieuwing weidevogelaanpak provincie Noord Holland

Dhr. Charles van Schaik (provincie Noord-Holland)

14.00 uur Weidevogelkerngebieden + kort iets over het Jaar van de
Boerenzwaluw

Dhr. Wolf Teunissen (SOVON)

14.20 uur Vragen en discussie

14.30 uur PAUZE

15.00 uur Pilot over Bollenvogels

Dhr. Jan Hoogeveen

15.20 uur Weidevogels in de Zaanstreek

Dhr. Ron van ’t Veer (van ’t Veer en de Boer)

15.40 uur Effecten en resultaten van satellietzenderonderzoek bij
Grutto’s

Dhr. Jos Hooijmeijer (Rijksuniversiteit Groningen)

16.00 uur Overleving weidevogels in het buitenland

Dhr. Daan Bos (Altenburg & Wymenga)

16.20 uur Botanisch beheer als kuikenrand

Dhr. Anton de Wit (gebiedscoördinator St. Gouwe
Wiericke (Zuid-Holland))

16.30 uur Vragen en discussie

16.45 uur Afsluiting door de dagvoorzitter met een borrel na afloop

_____

De weidevogelstudiemiddag wordt georganiseerd door Veelzijdig Boerenland
(VB) en Landschap Noord-Holland (LNH) namens het Kenniscentrum Weidevogels
NH. Voor meer informatie, neem contact op met Stijn van Belleghem van LNH
(088-0064481), s.vanbelleghem@landschapnoordholland.nl

_____

[1] Het Kenniscentrum weidevogels is gevestigd bij Landschap Noord Holland.
In het Kenniscentrum werken Veelzijdig Boerenland, Landschap Noord-Holland,
Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, anv Water, Land en Dijken en
Natuurmonumenten samen aan de ontsluiting van kennis en het initiëren en
stimuleren van onderzoek op het gebied van weidevogels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/04/7-april-bijeenkomst-over-weidevogels/