Update weidevogeltellingen

Er is weer een update van de resultaten van de wekelijkse weidevogeltellingen!

Actie: ‘zaadbom’

Het is vaak in het nieuws geweest de laatste tijd: het aantal insecten in agrarische gebieden wordt steeds kleiner. De belangrijkste redenen zijn de intensivering van de landbouw, het gebruik van pesticiden, en het verwijderen van wilde planten en kruiden in weilanden en akkers. De bloemen van deze kruiden maken honing en stuifmeel aan, die . . . → Lees verder: Actie: ‘zaadbom’

Update weidevogeltellingen

Er is weer een update van de weidevogeltellingen, klik hier.

Update vogeltelling

Er is weer een update van de vogeltellingen in de polder. Klik hier

Algemene ledenvergadering op 16 april a.s.

Beste lezer, geacht lid,

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder vindt plaats op maandag 16 april, 20:00u, in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd. Vanaf 19:45u is de zaal open. De agenda van de vergadering vindt u onder: ALV. Informatie over het werk van de vereniging vindt u onder: Info. . . . → Lees verder: Algemene ledenvergadering op 16 april a.s.

Eerste vogeltelling van het seizoen 2018

Afgelopen zaterdag, 24 maart is de eerste vogeltelling in de Wilmkebreekpolder van het seizoen 2018 uitgevoerd. De resultaten van de telling zijn te vinden onder de link: vogeltelling 2018. De tellingen vinden iedere zaterdag plaats vanaf de Landsmeerderdijk. We beginnen steeds om 14:00u. Iedereen is van harte welkom om mee te komen kijken.

Commissie Natuur

. . . → Lees verder: Eerste vogeltelling van het seizoen 2018

Welkom weidevogels …

Zaterdag 24 maart willen we weer beginnen met het wekelijks tellen van de weidevogels in onze polder. Elke zaterdagmiddag vanaf 14:00 uur kijken we vanaf de Landsmeerderdijk welke en hoeveel vogels er in onze polder rondlopen. We noteren het aantal aanwezige vogels, ook of ze al een nest hebben en later hoeveel jonge vogels er . . . → Lees verder: Welkom weidevogels …

Een schone Landsmeerderdijk

Op het groene talud van de Landsmeerderdijk bij de mooie Wilmkebreekpolder, een weidevogelgebied, ligt veel zwerfvuil. Met een aantal omwonenden willen we dit zwerfvuil inzamelen en afvoeren.

Actiedatum: zaterdag 24 maart 2018

Aanvangstijd: 14:00

Eindtijd:16:00

Verzamelen bij Landsmeerderdijk 67, het huis van Marina

Na de vorst nu weer de vogels

Na een paar dagen schaatsplezier lijkt het nu toch echt lente te worden. Tijdens de vorst trekken de vogels zo ver naar het zuiden dat ze eten kunnen vinden. Vogels die hier blijven lopen grote kans het niet te overleven. Een dode watersnip in de ene tuin en een dode wintertaling in een andere. Jammer.

. . . → Lees verder: Na de vorst nu weer de vogels

Natte polder is aantrekkelijk voor vogels! – Jaarrapport 2017 is uitgekomen.

De polder is de afgelopen tijd behoorlijk nat geweest en nog steeds zijn er grote delen plas-dras. Die natte bodem blijkt voor tal van overwinterende vogels echter erg aantrekkelijk te zijn. Regelmatig zijn er grote groepen Krakeend, Kokmeeuw, Wilde Eend en Zwarte Kraai te zien in de polder. Ook komen kleine groepjes meer zeldzame vogels . . . → Lees verder: Natte polder is aantrekkelijk voor vogels! – Jaarrapport 2017 is uitgekomen.