Weidevogelbescherming in de polder

De Commissie Natuur en een paar extra vrijwilligers gaan de weidevogels in de polder weer beschermen. We beginnen net als in de voorafgaande jaren weer met de aanleg van het vossenraster: schrikdraad rond de hooilanden. In de hooilanden worden elk jaar de meeste nesten van kieviten, grutto’s en tureluurs gemaakt. Met boer Harry hebben we . . . → Lees verder: Weidevogelbescherming in de polder

Jaarrapport 2018 is uit!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft het rapport 2018 over de waarnemingen van vogels, waterbeestjes en planten in de polder uitgebracht. Het kan hier worden ingezien en gedownload.

Weidevogelbeschermers te gast bij de Wilmkebreekpolder

Half november waren de weidevogelbeschermers van Landschap Noord-Holland te gast bij de Wilmkebreekpolder. De coƶrdinatoren van de verschillende weidevogelgroepen in Noord-Holland kwamen in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd bij elkaar om de resultaten van het beschermingswerk in de provincie te bespreken. Dit jaar werd speciale aandacht besteed aan de Wilmkebreekpolder. De weidevogelbeschermers van de . . . → Lees verder: Weidevogelbeschermers te gast bij de Wilmkebreekpolder

Inloopavond ‘Versterking Landsmeerderdijk’

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseert op 10 december a.s., tussen 18:00u en 21:00u, een inloopavond in het Concertgemaal. Het onderwerp is de versterking van de Landsmeerderdijk. Op deze avond kunt u zelf bekijken waar HHNK en de gemeente Amsterdam aan werken. De kansrijke alternatieven voor dijkversterking zullen door HHNK worden getoond. En de gemeente . . . → Lees verder: Inloopavond ‘Versterking Landsmeerderdijk’

Bijeenkomst over Landsmeerderdijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) belegt op donderdag 12 juli a.s. een bijeenkomst in het Concertgemaal over de verbetering van de Landsmeerderdijk. De bijeenkomst, van 18:30u – 20:00u, bestaat uit een plenair gedeelte en een gedeelte waarbij in groepjes wordt gediscussieerd. Aanmelding is verplicht, zie ook de bijgevoegde uitnodiging..

Update weidevogeltellingen

Hierbij de waarschijnlijk laatste update van dit seizoen van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder

Update weidevogeltellingen

Er is weer een update gemaakt van de weidevogeltellingen in de polder, klik hier of ga naar de website www.wilmkebreek.nl

Update weidevogeltellingen in de Wilmkebreek

We hebben weer een update gemaakt van de weidevogeltellingen in de polder, klik hier of ga naar de website www.wilmkebreek.nl.

Update weidevogeltellingen in de polder

Dag mensen, er is weer een update van de weidevogeltellingen gemaakt, klik hier.

Update weidevogeltelling Wilmkebreek

Er is weer een update van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, klik hier.