Weidevogeltellingen in de Wilmkebreek (update)

Voor alle vogelliefhebbers: er is weer een update van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder: klik hier.

Open-tuinendag a.s. zondag 21 mei

Hebt u zich al aangemeld voor de open-tuinendag komende zondag 21 mei? Dat kan op natuur@wilmkebreek.nl. Kijk hier voor meer informatie!

Update weidevogeltellingen in de polder

Er is weer een update van de wekelijkse weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, zie Weidevogeltellingen 2017.

Open-tuinendag 21 mei 2017

Op zondag 21 mei a.s, van 14u tot 16u, wordt door de Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder een open-tuinendag georganiseerd. Een viertal tuinen gelegen rond de polder zal die dag worden opengesteld voor belangstellenden. Voor meer informatie en opgave zie de aankondiging.

Stand van zaken Kiekensterrein

Correctie van vorig bericht: Op de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017 is de stand van zaken rond de woningbouw op het Kiekensterrein besproken. Een overzicht vindt U op deze pagina

Informatie over Landsmeerderdijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseert op donderdag 20 april, 17u-20u, een inloop-informatiebijeenkomst in het Concertgemaal. HHNK geeft informatie over verbeteringsplannen voor de Landsmeerderdijk. Deze dijk voldoet niet meer aan de wettelijke eisen. Zie de uitnodigingsbrief.

Weidevogeltellingen

Ook dit jaar houdt de Commissie Natuur de weidevogelstand bij. Een kort verslag van de wekelijkse tellingen vind je hier.

Algemene Ledenvergadering 2017

A.s. maandag 10 april, 20:00u, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder in het clubhuis van volkstuincomplex de Bongerd. De agenda met toelichting vindt u hier.

Het bestuur van de vereniging.

Nationale opschoondag op de Landsmeerderdijk

Zaterdag 25 maart is het nationale opschoondag. ’s Middags van 14.00 – 16.00 uur ruimen we het zwerfvuil op langs het groene talud van de Landsmeerderdijk bij de Wilmkebreekpolder. We kunnen je hulp gebruiken, want vele handen maken licht werk! Doe mee, de start is om 14.00 uur naast Landsmeerderdijk 67.

Tegelijkertijd tellen de weidevogelbeschermers . . . → Lees verder: Nationale opschoondag op de Landsmeerderdijk

Een paar kleine vossen gezien …

Het schrikdraad om de vos uit de hooilanden te weren is klaar. Net op tijd, want er vliegen al een flink aantal kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs rond op zoek naar een mooie nestplek. Ook bergeenden, grauwe ganzen en nijlganzen lijken weer voor nageslacht te zullen zorgen.

Tijdens het installeren van het schrikdraad zagen we . . . → Lees verder: Een paar kleine vossen gezien …